Vi støtter et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Lovverket som trådte i kraft 1. juli 2022 stiller høye krav til hvordan virksomheter som omfattes av loven skal foreta aktsomhetsvurderinger med offentlig tilgjengelige redegjørelser. Vi publiserer her vår redegjørelse på vegne av alle våre norske selskaper.

 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2024: Klikk her

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023: Klikk her