BNC Nordic Distribution er kåret til Gasellebedrift, og det er vi selvsagt stolte av. Samtidig må vi rette en stor takk til våre kunder, det er jo tross alt dere som er grunnlaget for positiv drift. Gaseller er Dagens Næringslivs årlige, prestisjefylte titulering og ikke minst utmerkelse av bedrifter som opplever betydelig vekst. Dagens Næringsliv kårer norske gaseller hver høst sammen med sine partnere. Kun 2% av Norges bedrifter blir DN Gaseller, og 47% av alle nye arbeidsplasser i privat sektor skapes av Gasellene.

De siste årene har vært spennende og produktive for BNC Nordic Distribution. Selv i møte med de utfordrende omstendighetene de siste årene har brakt med seg, har vi holdt fast ved vår strategi. Vi er heldige som har et slikt dyktig team i BNC Nordic Distribution, en sterk organisasjon i ryggen og sterke relasjoner med kunder og partnere som har vært avgjørende for vår vekst.

Siden oppstarten i 2000 har vår reise vært bemerkelsesverdig, og vi er stolte av å ha blitt anerkjent som en Gasellebedrift for 2023. Det betyr at BNC Nordic Distribution har opplevd betydelig vekst og lønnsomhet det siste året. Vi ser på denne utmerkelsen som en flott anerkjennelse for den solide innsatsen som er lagt ned de siste årene, og ser nå frem til 2024 med store forventinger og er klare til å fortsette å fremme kompetanse og tjenester for å oppnå ytterligere vekst.

For å bli anerkjent som en gasellebedrift, må visse kriterier oppfylles:

– Omsetning på over en mill. første år, og fem mill. siste år.
– Minst doblet omsetningen over fem år.
– Positiv samlet driftsresultat.
– Unngått fallende omsetning.
– Har vært aksjeselskap.
– Levert godkjente regnskaper.

BNC Nordic Distribution er Gasellebedrift i 2023